Нээлттэй ажлын байр (7)

Гэрээт зурагчин (гэрээт)

Цалин: Тохиролцоно

Анкет дуусах: 2024-08-31 (40 хоног үлдсэн)
Улаанбаатар хот, Баянзүрх (Бүтэн цаг) Зайнаас

Маркетингийн менежер (AI based)

Цалин: 2,000,000₮ - 3,000,000₮ (Сар)

Анкет дуусах: 2025-03-14 (235 хоног үлдсэн)
Улаанбаатар хот (Бүтэн цаг)

Оффис менежер

Цалин: 1,500,000₮ - 2,000,000₮ (Сар)

Анкет дуусах: 2024-09-01 (41 хоног үлдсэн)
Улаанбаатар хот (Бүтэн цаг)

Тусламж үйлчилгээний менежер (CRM manager)

Эхлэх цалин: 1,500,000₮+ (Сар)

Анкет дуусах: 2024-08-07 (16 хоног үлдсэн)
Улаанбаатар хот, Баянзүрх (Хагас цаг)

Програм хангамжийн инженер

Эхлэх цалин: 2,600,000₮+ (Сар)

Анкет дуусах: 2024-12-31 (162 хоног үлдсэн)
Улаанбаатар хот, Баянзүрх (Бүтэн цаг)

UI UX / дизайнер

Цалин: 1,500,000₮ - 4,500,000₮ (Сар)

Анкет дуусах: 2024-08-24 (33 хоног үлдсэн)
Улаанбаатар хот, Баянзүрх (Бүтэн цаг)

Дижитал шийдлийн зөвлөх (Digital Solutions Consultant)

Цалин: 2,000,000₮ - 5,000,000₮ (Сар)

Анкет дуусах: 2024-09-30 (70 хоног үлдсэн)
Улаанбаатар хот, Баянзүрх (Бүтэн цаг)